Monday, July 11, 2011

Keseimbangan otak Kiri Dan Kanan Perbaiki Kecerdikan Anak


Saat usia semakin tua ingatan kita cenderung semakin kehilangan ketajamannya. Kita mula melupakan sesuatu, seperti nama orang, lupa meletakkan sesuatu atau pekerjaan yang harus kita LAKUKAN. Tetapi tua bukan bererti otak anda juga menjadi semakin tumpul. Agar selalu boleh otak terasah dan ingatan pun tetap tajam, berikut beberapa tipsnya:

Selain faktor genetik, kemampuan dan Kecerdikan seorang anak dapat dilatih dan diajarkan dengan cara melakukan pengaktifan pada otak Kanan. Umumnya para peserta yang bisa diajarkan oleh Sejumlah jurulatih berusia antara empat hingga 12 tahun.Lebih lagi dicuba melakukan Sejumlah kegiatan dengan mata tertutup.

Langkah I: MELATIH otak Kiri

Otak kiri anda bekerja untuk mengatur kemampuan dalam penalaran, bahasa, tulisan, logika dan berhitung. Daya ingat otak kiri bersifat tempoh penghunian pendek (ingatan jangka pendek).Bila terjadi kerosakan pada otak kiri maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbicara, berbahasa dan Matematik. Untuk mempertahankan kapasiti otak kiri Anda, Kekasih untuk mempelajari bahasa baru atau melakukan permainan teka-teki.

Langkah 2: MELATIH otak Kanan

Fungsi otak Kanan adalah untuk menangani proses berfikir kreatif manusia. Otak Kanan biasa dijentikkan tentang kreativiti, khayalan, bentuk atau ruangan, emosi, muzik dan warna. Daya ingat otak Kanan bersifat panjang (ingatan jangka panjang). Cara kerjanya tidak berstruktur dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendalam. Bila terjadi kerosakan pada otak Kanan misalnya pada penyakit stroke atau tumor otak, maka fungsi otak yang terganggu adalah kemampuan visual dan emosi. Untuk pemeliharaan ketajaman otak Kanan anda berlatihlah bermain alat musik, bernyanyi atau membuat kerajinan tangan.

Langkah 3: MELATIH otak KESELURUHAN

Belajar meditasi
Dengan melakukan meditasi anda dapat mengurangkan stres, mengatasi rasa cemas yang berlebihan, dan menghidupkan pusat kawalan otak untuk kebahagiaan dan kepuasan.
latih kemampuan memori

Anda tentu masih ingat saat masih kecil, banyak hal yang harus anda hafal. Ketajaman ingatan anda akan meningkat jika anda selalu melatih kemampuan memori. Bergabunglah dalam kegiatan sosial

Memiliki jadual aktiviti sosial yang terkondensasi diyakini dapat membuat otak bekerja lebih aktif dan mengurangi kemunduran kerja otak. Selain faktor genetik, kemampuan dan kecerdikan seorang anak dapat dilatih dan diajarkan dengan cara melakukan pengaktifan pada otak Kanan. Umumnya para peserta yang boleh diajarkan oleh sejumlah jurulatih berusia antara empat hingga 12 tahun. Lebih lagi cuba dilakukan sejumlah kegiatan dengan mata tertutup.

Anak-anak itupun melakukan berbagai kegiatan mulai dari membaca dan meneka angka. Ada juga yang membaca ayat suci Al-Quran dengan mata tertutup. Semua itu diperolehi daripada melalui latihan fokus.

Selain melatih otak Kanan untuk kemampuan otak, motivasi ini bermanfaat bagi anak guna membangkitkan keupayaan diri dan aksara positif dalam diri anak. Saat ini, sejumlah kegiatan banyak ditawarkan yang objektifnya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dengan berbagai kaedah. Selain bermacam cara yang ditawarkan, yang paling penting tentu penjagaan dan bimbingan ibubapa terhadap pembentukan anak itu sendiri.

Masyarakat sering kali menilai IQ (Intelligence penyakit) disamakan dengan intelegensi atau kecekapan. Padahal, IQ hanya mengukur sebagian kecil dari kecekapan.

"Justeru anak yang Cerdik itu adalah anak yang boleh bereaksi secara logik dan berguna terhadap apa yang dialami dalam lingkungannya," jelas Eileen Rachman, psikologi yang juga Director Expert, perunding sumber semula manusia pada seminar 10 Cara Mempertajam IQ dan EQ (darjah emosi) anak , di Jakarta. Pada seminar yang sama juga dilancarkan buku berjudul Mengoptimumkan Kecerdikan Anak.

IQ merupakan angka yang dipakai untuk menggambarkan kapasiti berfikir seseorang. Pada umumnya IQ rata-rata manusia diberi angka 100.

"IQ hanya digunakan antara lain membayangkan ruangan, melihat persekitaran sekeliling secara runtut dan mencari perhubungan antara satu bentuk dan bentuk lainnya. Tetapi IQ tidak mengukur lirik, kemampuan sosial, dan kearifannya,

Sementara itu, Kecerdikan anak dilihat dari pemahaman dan kesedaran terhadap apa yang dialaminya. Kemudian di dalam fikirannya, pengalaman itu diubah menjadi kata-kata atau angka. Kerana itu, Eileen menekankan pentingnya pemahaman. "kerana pemahaman adalah gabungan antara upaya memperbanyak sumbangan-sumbangan melalui pancaindera dan pengetahuan yang sudah dimiliki," jelas Eileen.

Bagaimana mengoptimumkan Kecerdikan anak? Eileen menyarankan agar ibubapa meningkatkan cara belajar, membaca, dan mengulang. Misalnya, untuk perkenalkan cara membaca, ibu membantu anak dengan memberi garis di bawah kata-kata yang penting, meminta anak membaca dengan suara keras dan Bab MAKNA bacaannya.
Selain itu, ibubapa juga mengenalkan strategi, mengambil keputusan yang rasional, yang mencetuskan idea selancar mungkin, peta minda, meningkatkan perbendaharaan kata-kata, berfikir sambil membayangkan, humor, berfikir kritis, dan bermain.objektifnya adalah menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan, kerana struktur otak belah kiri dan kanan mempunyai tugas yang berbeza.

Kenapa perlu menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan? Eileen mengatakan anak agar boleh membaca Aliff dengan pemahaman penuh, mengarang secara kreatif, mengeja, mengingat, mendengar, berfikir sekaligus pada saat yang sama atau menjadi juara pada cabang olahraga tertentu. Semua itu diperlukan “masjid” otak kiri dan kanan dengan baik serta terlatih.

Tetapi menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan boleh pula melalui kebiasaan. Eileen Bab, misalnya dengan menikmati musik dan kesenian, menikmati warna, ruangan dan bentuk, menghargai lirik dan menghargai kepekaan perasaan.

Sementara itu, dr Andre Meaza mengatakan bahwa masa usia awal merupakan periode emas untuk melakukan proses STIMULASI aktif melalui proses pengindraan dengan tujuan membentuk pendawaian sistem. "tangga awal kehidupan anak merupakan tangga penting kerana anak sudah mampu menerima keterampilan dan pengajaran sebagai asas pengetahuan dan proses berfikir

Separuh perkembangan Intelek anak berlangsung sebelum memasuki usia 4 tahun. Justeru perkembangan kognitif usia 17 tahun merupakan akumulasi perkembangan dari anak lahir.Menurut Andre, anak berusia 0-4 tahun memiliki perkembangan kognitif sebesar 50%, 4-8 tahun sebesar 30% dan 9-17 tahun sebesar 20%. 

"Memang perkembangan otak sebelum usia 1 tahun lebih cepat, tetapi kematangan otak berlangsung sesudah anak lahir," katanya.Dia mengingatkan bahwa pengaruh persekitaran awal pada perkembangan otak akan penjejasan lama. Oleh yang demikian, anak yang mendapat STIMULASI persekitaran yang baik, fungsi otaknya akan berkembang lebih baik.

No comments:

Post a Comment